Vysočina, vysocina, aktuality, požár, tráva
Rainbow page separator

Hasiči: Požáry trávy a travních porostů

Neděle, 11. Březen 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVysočina /Na Vysočině se pomaličku probouzí jaro a lidé začínají postupně uklízet zahrádky. Mnohdy si však neuvědomují, že stačí opravdu jen chvilička nepozornosti, slabý poryv větru a z malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovaně šířit. Hasiči na Vysočině se každoročně potýkají s desítkami až stovkami požárů trávy a travních porostů. Jen v loňském roce zasahovaly jednotky požární ochrany v našem kraji u více než 200 takovýchto požárů.

I když se většinou tyto požáry obejdou bez větší majetkové škody, najdou se výjimky, kdy je majetková škoda opravdu značná. Příkladem za všechny může být požár z loňského 8. března.V katastru obce Nepomuky na Jihlavsku za sebou zanechal požár trávy a klestí v lese majetkovou škodu ve výši 60.000 Kč. Příčinou tohoto požáru byla nedbalost osob, které prováděly spalování klestu na ohništích. Majetkové škody, které za sebou tyto požáry zanechají, jsou ovšem bezvýznamné oproti ztrátám na životech nebo úrazům, ke kterým při nich každoročně dochází. Je opravdu jen velkým štěstím, že v loňském roce při těchto požárech na Vysočině nikdo nezemřel a „pouze“ tři lidé utrpěli zranění.

Opomenut však také nemůžeme škody, které tyto požáry zanechávají na fauně a flóře.

„Slunečné počasí přímo vybízí k úklidům zahrádek.  V souvislosti s touto činností by občané měli pamatovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „vyčistit“ svoji zahrádku může zaplatit i pětadvacetitisícovou pokutu,“ upozorňuje  krajský vyšetřovatel  požárů kpt. Ing. Jiří Zelenka.

A jak si tedy počínat při spalování?

„Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně“, dodává Zelenka.

Několik užitečných rad:

  • Ještě před samotným zahájením spalování  je nutné zvolit vhodné místo, které bude dostatečně vzdálené od objektů a lesních porostů.
  • Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření.
  • K podpalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín apod.
  • Velmi důležité je také vybavit se dostatečnou zásobou hasebních látek.
  • Při silném větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.
  • Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru.
  • Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste.

Jak ohlásit pálení hasičům?

„Ohlášením pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd.“, uvedl mjr. Ing. Martin Totek, vedoucí Krajského operačního a informačního střediska.

Ohlášení pálení se provádí elektronicky a to vyplněním formuláře, který naleznete na našich webových stránkách www.hasici-vysocina.cz v sekci „Pálení klestí“.

„Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám občany navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí na počítači operačního důstojníka. Pálení je také možné nahlásit telefonicky a to na číslech 950 270 102 – 106. Při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení,  přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět“, dodal Totek.

Připravila: kpt. Ing. Petra Musilová, DiS., tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina