Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 12. května 2023

Pátek, 12. května 2023

Z ÚŘADU:

Zítra, 13. května 2023 si můžete s dětmi posnídat v rámci akce Férová snídaně. Na piknik si můžete vzít do svého košíku třeba fairtradovou kávu v termosce, fairtradový džus, sušenky, bábovku, fairtradové banány, nebo sýry a zeleninu od místního farmáře. Na Farských humnech v čase od 9:00 do 10:00 hodin pro Vás bude připraven také malý kvíz a drobné odměny. Férová snídaně se koná jako celorepubliková akce na podporu pěstitelů kávy, kakaa a banánů v zemích třetího světa.

 

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pořádáním tradiční Žďárské pouti dochází k následujícím změnám ve vedení MHD:

do pondělí 15. května 2023 včetně budou zrušeny zastávky MHD:

Libušínská – místo zastávky MHD Libušínská je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky:

– linka č. 1 – nejbližší zastávka Studentská

                     – linka č. 4 – nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova

                     – linka č. 5 – nejbližší zastávka Havlíčkovo nám.

                     – linka č. 8 – nejbližší zastávka Wonkova

 Libická (na ul. Revoluční) – linka č. 1 – pro spoj č. 3 je zrušena pro druhý průjezd, pro spoj 

č. 2 je náhradní zastávkou Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)

– linka č. 3 – náhradní zastávka Brodská, obch.  domy (na straně u obchodních domů)       

– linka č. 8 – náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodních domů)

Libická (u Orlovny) – náhradní zastávka Brodská, obch. domy (na straně u obchodu Qanto)

Sázavská – je zrušena bez náhrady. 

Bližší informace naleznete na webu města. Děkujeme za pochopení

Odbor životního prostředí žádá o pomoc ty z vás, kteří putují krajinou a není jim lhostejné jak vypadá a jak vypadat bude. Pokud se na svých cestách po blízkém i vzdálenějším okolí setkáte se známkami eroze (erozní rýhy, strže, plošná eroze) nebo uvidíte erozní splachy na komunikacích v okolí toků na trvalých travních porostech, žádáme o nahlášení tohoto stavu na telefonní číslo 566 688 348 (Ing. Sylva Judová, Městský úřad), 727 957 201 (Ing. Marta Doležalová, Státní pozemkový úřad) nebo mailových adresách: sylva.judova@zdarns.cz, m.dolezalova2@spucr.cz nebo www.ziva-puda.cz/eroze

Dne 2. května 2023 byly odebrány vzorky ze studánek. Studánky U Křiváku a Salvátorka jsou v pořádku, studánka na Klafaru je nevyhovující. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.  

 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány korále, mobilní telefon, svazek klíčů a koloběžka. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. 

Základní umělecká škola Františka Drdly zve všechny zájemce o vzdělávání na škole v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém na talentové průzkumy, které se budou konat v úterý 23. května 2023 od 16.00 – 17.30 hodin v budově ZUŠ. 

Více informací o talentových průzkumech ZUŠ naleznou všichni zájemci na www.zuszdar.cz

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V Regionálním muzeu na Tvrzi bude probíhat od 18. května 2023 do 27. srpna 2023 výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Návštěvníci se seznámí se životem starých Egypťanů, proniknou do tajů egyptských hieroglyfů a doslova se ocitnou v hrobce faraona Tutanchamona. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

V Čechově domě je umístěna expozice obrazů Lenky Majorové – „Plňte si své sny… kdy jindy, když ne teď“. Výstava je ke zhlédnutí do konce června 2023.

KONEC HLÁŠENÍ