Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 13. března 2020

Pátek, 13. Březen 2020

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 13. března 2020.

Z ÚŘADU:

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2020.

Prosíme, využijte pro platbu poplatku přednostně bezhotovostní převod. Bližší informace poskytne paní Miroslava Zachová na telefonním čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za úhradu poplatku.

Dále upozorňujeme poplatníky, že do poštovních schránek jsou doručovány složenky s platebními údaji na místní poplatek za komunální odpad. Poplatek má být uhrazen do 30. dubna 2020. Žádáme občany, aby přednostně využili bezhotovostní platby. Bližší informace poskytne paní Alena Šimková na telefonním čísle 566 688 187 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. „Děkujeme za úhradu poplatku.“

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu minulého týdne předány následující nálezy: svazek klíčů, mobilní telefon, power banka. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KONEC HLÁŠENÍ