Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 14. 8. 2020

Pátek, 14. Srpen 2020

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 14. srpna 2020. 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pracemi na ulici Jamská a s tím související uzavírkou, budou od pondělí 17. do 23. srpna 2020 zrušeny zastávky MHD Jamská I a Jamská II. Jako náhradní zastávka bude využita zastávka linkových spojů Jamská, pro směr do centra a asi o 100 m zpět přesunuta zastávka Jamská pro směr z centra. Dále bude zrušena bez náhrady zastávka MHD Brněnská pro směr k autobusovému nádraží pro linku č. 9.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2020. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, popř. hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu a to do 31. srpna 2020. Bližší informace Vám poskytne p. Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

VÝLUKY:

E.ON Distribuce, a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 18. srpna 2020 od 7:30 do 12:30 hodin na ulici Jungmannova (od křižovatky s ul. Šípková směr ul. Bezručova), ulice Bezručova (od ul. Jungmannova po d. č. 94/15), celá ulice Nová (mimo řadovek č. o. 17 – 29), ul. U Pily, ul. Krátká, ul. Luční (od křižovatky s ul. Krátká směr ul. Hlohová mimo řadovek vpravo č. o. 33-43), ul. Trnková (od křižovatky s ul. Luční po křižovatku s ul. Šeříková), ul. Lipová č. o. 1, ul. Lesní (mimo řadových RD), ul. Hlohová (od křižovatky s ul. Lipová po ul. Vrbová včetně), ul. Polní č. o. 1 – 11 lichá, č. o. 2 – 14 sudá.

E.ON Distribuce, a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie 19. srpna 2020 od 7:30 do 12:30 hodin pro odběratelskou trafostanici T24 Žďár Zimní stadion č. 201197 (ul. Jungmannova – areál zimního stadionu č. 1496/10, sportovní hala č. 1495/8). Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou odbor finanční oznamuje, že byly na ztráty a nálezy předány následující nálezy – dva svazky klíčů. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy.