Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 16. října 2019

Čtvrtek, 17. října 2019

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 16. října 2019.

Z ÚŘADU:

Město Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve dnes v 18:00 hod. do Knihovny Matěje Josefa Sychry na setkání s občany na téma: „Voda z pohledu krajinářské architektury“.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí v souvislosti s kůrovcovou kalamitou upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opětovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem stav lesů a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

VÝLUKY:

E.ON Distribuce a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 23.října 2019 od 7:30 hod. do 17:30 hod. v oblasti samota Bartačky č. 310(ul. Brněnská).

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: svazek klíčů. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY: 

Kino Vysočina Vás zve v pátek  18. října 2019 v 19:30 hodin na film „Stehlík“.