Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 16. srpna 2019

Pátek, 16. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 16. srpna 2019.

Z ÚŘADU:

Vzhledem ke dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových a především pak podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2019. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, a to do 31. srpna 2019. Bližší informace poskytne p. Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Dne 6. srpna 2019 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Klafar a Salvátorka. Vzorky studánek U Křiváku a Klafar jsou nevyhovující, vyhovují pouze vzorky ze studánky Salvátorka. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

Zveme Vás na otevření nového sportovního areálu u ZŠ 4 Švermova, které se bude konat 3. září 2019 v 15:00 hod. Těšit se můžete na doprovodný program členů zájmových kroužků příspěvkové organizace Active SVČ a sportovního a společenského centra Orlovna.

Město Žďár nad Sázavou Vás zve v rámci projektu Aktivně pro Žďár na letní cvičení na Farčatech, a to každé úterý a středu od 18:00 hod. V úterý si můžete zatančit zábavné tance všech stylů a středy jsou věnované cvičení a posilování.  Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy:  1 klíč. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.