Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 22. ledna 2020

Čtvrtek, 23. Leden 2020

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 22. ledna 2020.

Z ÚŘADU:

Městský úřad Žďár nad Sázavou upozorňuje, že došlo ke změně provozní doby Městského úřadu, kdy je úřad pro veřejnost otevřen denně od 7:30 hodin. 

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace.

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 18, v budově č. p. 1829, č. or. 27 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1651,- Kč/měsíc.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 4, v budově č. p. 1932, č. or. 43 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1620,- Kč/měsíc.

Na těchto bytech není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. 

Do výběrového řízení na tyto byty se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeni.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: klíčenka se svazkem klíčů. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna MJS Žďár nad Sázavou Vás zve ve středu 29. ledna 2020 v 18:00 hodin na promítání německého dokumentárního filmu Rebelská střední v Berlíně v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 19:30 hodin na film „Tenkrát podruhé “