Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 23. srpna 2019

Pátek, 23. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou /Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 23.  srpna 2019. 

Z ÚŘADU:

Vzhledem ke dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových a především pak podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí v souvislosti s kůrovcovou kalamitou upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opětovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem stav lesů a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Bližší informace najdete na webových stránkách města.

Odbor komunálních služeb oznamuje, že z důvodu posunutí termínu avizované úplné uzavírky části ulice Husova v prostoru budovy OSSZ a ul. Nádražní v termínu od 2. září do 30. listopadu 2019 dochází k následujícím změnám ve vedení MHD: linky č. 3 a 6 budou vedeny po ulici Strojírenská, zrušeny budou pro tyto linky zastávky Nádražní a Dagmarky. Jako náhradní zastávky budou obsluhovány Strojírenská u Hajčmanů a Strojírenská u mostu.

Do 1. září 2019 vč. budou linky č. 3 a 6 vedeny v původní trase, tj. s obsluhou zastávek Nádražní a Dagmarky.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2019. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, a to do 31. srpna 2019. Bližší informace poskytne p. Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Zveme Vás na otevření nového sportovního areálu u ZŠ Švermova 4, které se bude konat 3. září 2019 v 15:00 hod. Těšit se můžete na doprovodný program členů zájmových kroužků příspěvkové organizace Active SVČ a sportovního a společenského centra Orlovna.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Přijměte pozvání na Žďárské farmářské trhy, které se budou konat v sobotu 24. srpna 2019 na náměstí Republiky.

 

Do 15. září 2019 probíhá kulturní festival Slavnosti jeřabin. Kompletní program festivalu naleznete na webových stránkách města nebo v letním čísle Žďárského zpravodaje.

KONEC HLÁŠENÍ