Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 29. ledna 2020

Středa, 29. Leden 2020

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 29. ledna 2020.

Z ÚŘADU:

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace. 

Upozorňujeme občany, že v prostoru v okolí Tvrze bude od tohoto týdne probíhat kácení vybraných stromů a keřů. Prosíme o zvýšenou opatrnost v těchto místech. Práce by měly probíhat nejpozději do poloviny února.

Odbor komunálních služeb informuje, že od soboty 1. února 2020 dochází k časovým posunům spojů MHD. Jedná se o linku 1 – spoj č. 3 a 4, které jsou zpožděny o 5 minut a dále o linku 6 – spoj č. 4, který je zpožděn o 4 minuty. Jedná se o navrácení časů do poloh platných v roce 2019. Důvodem je, že časové úpravy od 1. ledna 2020 pomohly zlepšit oběh vozidel, ale cestující po ukončení směny nestíhali upravené časy.

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 18, v budově č. p. 1829, č. or. 27 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 651,- Kč/měsíc.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 4, v budově č. p. 1932, č. or. 43 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 620,- Kč/měsíc.

Na těchto bytech není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 14, v budově č. p. 1876, č. or. 27 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 651,- Kč/měsíc.

Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu tři osoby. 

Do výběrového řízení na tyto byty se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeni. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: dioptrické brýle a peněženka s doklady. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Knihovna MJS Žďár nad Sázavou Vás zve dnes 29. ledna 2020 v 18:00 hodin na promítání německého dokumentárního filmu Rebelská střední v Berlíně v rámci projektu PROMÍTEJ I TY!

Knihovna MJS Žďár nad Sázavou, dětské oddělení Vás zve v pátek 31. ledna 2020 od 12:00 hodin na Prázdninové tvůrčí odpoledne pro děti.

Kino Vysočina Vás zve ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 17:00 hodin na film „Malé ženy “