Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 5. června 2020

Pátek, 5. června 2020

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 5. června 2020.

Z ÚŘADU:

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s opravou povrchu komunikace na ulici Libušínská a tím související uzavírkou je zrušena bez náhrady zastávka MHD Libušínská, do odvolání, nejpozději však do 7. 6. 2020. Namísto zastávky MHD Libušínská je možné pro jednotlivé linky využít následující zastávky: Linka č. 1 – nejbližší zastávka Studentská, linka č. 4 – nejbližší zastávka Wonkova, Žižkova, linka č. 5 – nejbližší zastávka Havlíčkovo náměstí, linka č. 8. – nejbližší zastávka Wonkova. 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA: 

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 33 v budově č. p. 1905, č. or. 33 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní měsíční nájemné je 1.696,- Kč/měsíc. Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Přihlášky do výběrového řízení je možno odevzdat nejpozději do 18. června 2020 do 12 hodin.

VÝLUKY:

 Vodárenská akciová společnost upozorňuje odběratele vody, že v těchto dnech až do 8. června 2020 probíhá pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Žďáru nad Sázavou, Radonínu a Budči, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.

Dále pak Vodárenská akciová společnost oznamuje, že z důvodu nutných údržbářských prací na vodovodních řadech bude 10. června 2020 od 7:00 h do 12:00 h  zastavena dodávka vody na ulici Makovského č.p. 1569, 1570, 1596, 1597. 

Dobrovolní hasiči zámeckého sboru připravují na sobotu 13. června 2020 v době od 7:30 do 12 hod. v lokalitách Žďár n. S. 2, 5, 7, Stržanov, Radonín a Mělkovice sběr vyřazeného elektroodpadu. Doporučujeme shromáždit odpad na svém pozemku za brankou. Pokud máte objemný nebo těžký elektroodpad, informujte nás předem telefonicky na čísle 721 064 978 nebo v průběhu soboty na tel. 721 064 978 nebo 775 678 794.  

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto a minulého týdne předány následující nálezy: dvě peněženky, hotovost. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. č. 566 688 146 nebo osobně v kanceláři.                    

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Zveme Vás na Letní cvičení na Farčatech, které pořádá Město Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár.

 Cvičení probíhá každé úterý, středu a neděli od 18 hodin  do 26. srpna 2020. Cvičení jsou zdarma pro všechny účastníky.