Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 6. března

Sobota, 7. Březen 2020

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 6. března 2020.

Z ÚŘADU:

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace.

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 14 v budově č. p. 1876, č. or. 27 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu tři osoby. Přihlášku na tento byt můžete odevzdat nejpozději do 12. března 2020 do 12:00 hodin

Do výběrového řízení se mohou přihlásit žadatelé o byt jak nebydlící, tak zároveň i nájemci bytů bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt, mají zájem o získání rekonstruovaného bytu a zároveň splňují podmínky pro účast ve výběrovém řízení. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do 31. března 2020.

Bližší informace poskytne paní Miroslava Zachová na telefonním čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za úhradu poplatku.

Oznamujeme, že dne 2. 3. 2020 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Klafar a Salvátorka. Vzorky studánek Klafar a Salvátorka jsou vyhovující, u Křiváku nevyhovující. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: svazek klíčů, mobilní telefon, power banka. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kino Vysočina Vás zve v neděli 8. března 2020 v 17:00 hodin na film „Malé ženy.“