Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 7. února 2020

Sobota, 8. února 2020

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 7. února 2020

Z ÚŘADU:

Odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá o zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zmírnit průběh kalamity. Proto vlastníky lesů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a k asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí. Na tyto činnosti jsou krajem poskytovány dotace. 

Upozorňujeme občany, že v prostoru v okolí Tvrze probíhá kácení vybraných stromů a keřů. Prosíme o zvýšenou opatrnost v těchto místech. Práce by měly probíhat nejpozději do poloviny února.

Město Žďár nad Sázavou, v rámci akce Aktivně pro Žďár, Vás zve 13. února 2020 od 17:00 hodin do Café u tety Hany na promítání fotografií a diskuzi na téma Fairtrade naživo.

 Dne 3. února 2020 byly odebrány vzorky ze studánek U Křiváku, Salvátorka a Klafar. Vzorky jsou nevyhovující u všech studánek. Upozorňujeme občany, že studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. Kvalita vody platí pouze v den odběru.

Odbor komunálních služeb informuje, že 1. února 2020 došlo k časovým posunům spojů MHD. Jedná se o linku 1 – spoj č. 3 a 4, které jsou zpožděny o 5 minut a dále o linku 6 – spoj č. 4, který je zpožděn o 4 minuty. Jedná se o navrácení časů do poloh platných v roce 2019. Důvodem je, že časové úpravy od 1. ledna 2020 pomohly zlepšit oběh vozidel, ale cestující po ukončení směny nestíhali upravené časy.

Město Žďár nad Sázavou, v rámci projektu Aktivně pro Žďár, Vás zve ve středu 12. února 2020 od 17:00 hodin do knihovny MJS Žďár nad Sázavou na setkání na téma Pěší zóna v novém – renovace pěší tepny města. Více informací naleznete na webu města www.projekty-zdarns.cz

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu určeného k rekonstrukci č. 14, v budově č. p. 1876, č. or. 27 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 651,- Kč/měsíc. Přihlášku můžete odevzdat nejpozději do 13. února 2020 do 12:00 hodin.

Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu tři osoby. 

Do výběrového řízení na tento byt se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeni. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy: dva svazky klíčů, mobilní telefon a klíče od vozu. Úplný seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.

KULTURNÍ POZVÁNKY:

Kino Vysočina Vás zve v neděli 9. února 2020 ve 14:30 hodin na film „Super mazlíčci“