Rainbow page separator

Hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 9. srpna 2019

Pátek, 9. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Přinášíme Vám aktuální informace z hlášení městského rozhlasu vysílaného dne 9. srpna 2019.

Z ÚŘADU:

Vzhledem ke dlouhodobému suchému období a nepříznivé hydrologické situaci v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových a především pak podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.

V informační kanceláři MěÚ Žďár nad Sázavou je možné si zdarma vyzvednout sadu tašek na tříděný odpad. Podmínkou pro vydání jedné sady na domácnost je předložení občanského průkazu s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou.

Upozorňujeme držitele psů, že se blíží splatnost místního poplatku za 2. pololetí 2019. Poplatek můžete uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, bankovním převodem na účet města pod přiděleným variabilním symbolem, a to do 31. srpna 2019. Bližší informace poskytne paní Miroslava Zachová na tel. čísle 566 688 147 nebo jsou k dispozici na webových stránkách města. Děkujeme za včasnou úhradu poplatku.

Přijměte pozvání na tradiční Letní trh, který se koná 15. srpna 2019 od 8:00 do 18:00 na náměstí Republiky. K dostání bude široký sortiment zboží jako oblečení, šperky, hračky nebo koření a dekorace do domácnosti. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Město Žďár nad Sázavou Vás zve v rámci projektu Aktivně pro Žďár na letní cvičení na Farčatech, a to každé úterý a středu od 18:00 hod. V úterý si můžete zatančit zábavné tance všech stylů a středy jsou věnované cvičení a posilování.  Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie.

 

VYHLÁŠENÉ ZÁMĚRY MĚSTA:

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na pronájem bytu na ulici Brodská, č. p. 1905, č. o. 33, byt č. 18, Žďár nad Sázavou 3. Základní nájemné činí 1 494,- Kč/měsíc. Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu dvě osoby. Přihlášky je možné odevzdávat do 15. srpna 2019 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na úřední desce města.

ZTRÁTY A NÁLEZY:

Odbor finanční oznamuje, že na ztráty a nálezy byly v průběhu tohoto týdne předány následující nálezy:  3 svazky klíčů, klíč od vozu, vodítko na psa a mobilní telefon. Seznam nalezených věcí je zveřejněn na úřední desce i na facebooku města. Bližší informace Vám poskytne Alena Benešová na tel. čísle 566 688 146 nebo osobně v kanceláři finančního odboru v 1. patře městského úřadu, dveře č. 35.