hrad Skály, Štarkov
Rainbow page separator

Hradní ruina by se mohla dočkat statického zajištění

Pondělí, 6. října 2014

Hrad Skály, Štarkov

Skály / Ačkoliv archeologický výzkum hradu Skály na kopci Štarkov u Nového Jimramova na Novoměstsku po dvaceti letech skončil, zájem odborníků o tuto lokalitu nekončí. V budoucnosti by se tam proto mohly uskutečnit stavební práce vedoucí ke statistickému zajištění zbytků unikátního skalního hradu, který archeologové během výzkumu víceméně „vydolovali“ z kopce. Archeologové z Moravského zemského muzea v Brně se pokusí získat grant, díky němuž by zdivo mohlo být do určité výšky zpevněno. V současné době se po zbytcích hradu návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí.
Panské sídlo ze třech stran tvořené skalami vzniklo v 70. letech 14. století a existovalo pouhých šest desítek let. V jeho kamenných zdech žili nejenom šlechtici, ale i družina loupeživých rytířů, sirotci po bitvě u Lipan a objeveny byly i pozůstatky penězokazecké dílny, kterou si penězokazci zřídili v ruině dobytého a opuštěného hradu. V úplném závěru své existence byla zřícenina z bezpečnostních důvodů zavalena, aby se v ní už nemohl nikdo usadit.