Rainbow page separator

Interval vývozu popelnic u domů s více byty se vrátil na týden

Středa, 23. Září 2020

Žďár nad Sázavou / Z dvoutýdenního zpět na týdenní interval se vrací vývoz komunálního odpadu u domů se čtyřmi a šesti byty v ulicích Špálova, Štursova, Vysocká, Šípková, Květná, Růžová, Nová a Luční. K úpravě bylo přikročeno na základě zjištění, že ve většině těchto domů jsou používány nejvíce dvě popelnice na komunální odpad pro všechny domácnosti.
Ke zkušebnímu režimu svozu komunálního odpadu bylo od září přistoupeno v některých ulicích Žďáru nad Sázavou 2, 3, 5 a 7. V praxi to znamená, že do tamních ulic s rodinnými domky zajíždějí popeláři vyprázdnit nádoby na směsný komunální odpad jen jednou za dva týdny. V sídlišťové a obecně bytové zástavbě zůstalo vše při starém – vývoz tamních kontejnerů stále probíhá jednou týdně. Cílem projektu je snížení nákladů na svoz komunálního odpadu ve městě, případně alespoň jejich dalšího navyšování, což by se odrazilo na zvýšení místního poplatku, který nyní činí 580 korun za osobu a rok. Lidé mohou město i nadále žádat o popelnici na bioodpady, případně domácí kompostér.
V souvislosti se zavedením zkušebního režimu svozu odpadů ve vytipovaných žďárských lokalitách bylo rovněž zjištěno, že tamní kontejnery na papír se plní rychleji než předtím. Z toho vyplyne jak navýšení počtu modrých kontejnerů, tak i zvýšení jejich vývozu na dvakrát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek.