Rainbow page separator

Investiční náklady tvoří 20 procent rozpočtu Žďáru na rok 2017

Středa, 7. Prosinec 2016

Žďár nad Sázavou / Jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 450,5 milionu korun je navržený rozpočet Žďáru na rok 2017. Náklady na investice tvoří dvacet procent rozpočtu, zbytek činí provozní náklady. „Do rozpočtu je zahrnut také plánovaný úvěr ve výši čtyřicet milionů korun, který bude použit na pokrytí nákladů spojených s investicemi do další infrastruktury na Klafaru, opravou kina či rekonstrukcí prvních dvou ulic ve čtvrti Vodojem,“ připomněl žďárský místostarosta Josef Klement.
V návrhu rozpočtu je zahrnuto také zhruba dvaadvacet milionů korun na výstavbu zázemí pro fotbal a tenis, přičemž město pro tento účel usiluje o získání dotace z ministerstva školství.
Rozpočet Žďáru nad Sázavou na rok 2017 budou zastupitelé schvalovat při svém zasedání 15. prosince.