Rainbow page separator

Jak zachránit život a nepanikařit

Středa, 12. Říjen 2016

Školení první pomoci Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / V pátek 4. 11. 2016 proběhne v prostorách Českého červeného kříže školení  první pomoci pod vedením instruktora ČČK Pavla Lehovce. Školení přinese základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví jak dospělých tak dětí. Dozvíme se, jak se dá těmto stavům předejít nebo jak tyto situace řešit, jak postupovat v rámci první pomoci. Každý si na vlastní kůži může vyzkoušel podat právě první pomoc, i když jen pomocí cvičné figuríny.

Cílem školení bude seznámit se s poskytnutím první pomoci v případě ohrožení života člověka, kde pomůže pouze rychlý a účelný zásah druhé osoby. Dalším tématem bude prevence úrazů. Velkou výhodou volání na linku 155 jsou vyškolení dispečeři, kteří dokáží navádět a radit při záchraně života. Jen doufáme, že tyto nabyté vědomosti nebudeme muset nikdy v praxi použít.

Školení první pomoci
Termín: 4. 11. 2016, 8.00 – 12.00 hod nebo 13.00 – 17.00 hod

Místo: Budova Hasičské pojišťovny, Komenského 1, Žďár nad Sázavou, 3.patro

Cena: 350,-Kč

Přihlášky posílejte na email: zdarnadsazavou@cervenykriz.eu
Informace: Polednová Irena, mob. 732 184 041
Školení pořádá Český červený kříž Žďár nad Sázavou