Jámy, cena
Rainbow page separator

Jámy získaly mezinárodní cenu za udržitelný rozvoj

Sobota, 8. listopadu 2014

Jámy, Vysočina

Jámy / Ocenění za udržitelný rozvoj v obci získaly Jámy, Vesnice Vysočiny 2013. Jedná se o Přeshraniční cenu 2014, kterou jsou odměňováni dobrovolníci a projekty aktivně přispívající k udržitelnému rozvoji. Jamám udělil Kraj Vysočina diplom coby vítězi v kategorii celkového rozvoje. Obec soutěžila v přeshraničním kole klání, kde byly posuzovány nejenom projekty z Kraje Vysočina, ale i z Dolního Rakouska, s nímž Vysočina řadu let spolupracuje.
Za Kraj Vysočina byly do mezinárodní soutěže nominovány projekty, které získaly ocenění v soutěži Skutek roku 2012 a 2013, dále vítězové Vesnice Vysočiny 2013 a 2014 a vybrané projekty soutěže Zlatá jeřabina. Postoupilo celkem čtyřiačtyřicet projektů v šesti kategoriích – po dvaadvaceti z každé země.
Hodnocení provedla mezinárodní porota složená ze zástupců veřejné správy, médií, neziskového a podnikatelského sektoru. Hlavními kritérii hodnocení byly zapojení občanů, originalita a udržitelnost realizovaného projektu.