Rainbow page separator

Jan Zrzavý – „kouzelník, který uměl namalovat duši“

Pondělí, 7. Prosinec 2015

Jan Zrzavý v hereckém ztvárnění Stanislava Michka

Křehkost, lyričnost, duchovnost, nevtíravá krása, niterná hloubka a pravdivost Zrzavého uměleckého díla je už dlouhá desetiletí vnímána českým národem jako nedílná součást našeho kulturní bohatství.

Společnost Jana Zrzavého nabízí kulturní veřejnosti divácky zajímavou scénickou koláž o Janu Zrzavém s příznačným názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“. Představení bude uvedeno v pátek 18. prosince 2015 v 19:30 hodin v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou.

Scénickou koláží „Kouzelník, který uměl namalovat duši“ je preferována poetičnost, jež je specifická pro dílo Jana Zrzavého. Scénář rovněž vychází z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak jsou obsaženy v umělcově korespondenci, v publikovaných článcích a knihách, filmech a audionahrávkách. Živé herecké vstupy jsou doprovázeny reprodukovanou hudbou, projekcí obrazů a videonahrávek. Své nezastupitelné místo má v představení i vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině – jednak ve své rodné Okrouhlici a jednak v Krucemburku, kam zajížděl na pravidelné prázdninové pobyty k dědečkovi.

Jan Zrzavý v hereckém ztvárnění Stanislava MichkaNa ztvárnění výjevů z malířova dětství se podílely ve filmových sekvencích děti z Krucemburku a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek. Nechybějí ani scény týkající se významných osobností, s nimiž pojilo malíře hluboké přátelství.
Za věrohodné ztvárnění hlavní role obdržel v roce 2013 Stanislav Michek, chotěbořský ochotník a čestný člen Společnosti Jana Zrzavého, „Cenu města Chotěboře“.

Jan Zrzavý v hereckém ztvárnění Stanislava Michka

Široké spektrum zorných úhlů, z nichž je Jan Zrzavý nazírán, je schopno uspokojit různorodou diváckou veřejnost. Představení trvá 70 minut; má za sebou už 23 repríz.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
PaedDr. Jitka Měřinská, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého, www.sjz.cz .