Rainbow page separator

Jedna z plánovaných přehrad by mohla vzniknout za Žďárem

Pondělí, 25. Květen 2020

Žďár nad Sázavou / Jedna z lokalit, která by mohla v budoucích letech podle úvahy ministerstva zemědělství posloužit pro výstavbu nových přehrad pro zadržování stále cennější vody, je navrhována u Žďáru nad Sázavou. Konkrétně jde o údolí Stržského potoka, a to od současné přehrady Strž až k loukám nad žďárským Konventským rybníkem. Vodní nádrž by měla zabrat 196 hektarů, tedy jen o něco méně než nedaleké vice než dvousethektarové Velké Dářko – největší rybník Vysočiny. Vejít by se do ní mělo 10,5 milionu kubíků vody. Návrh ministerstva zemědělství následně posoudí Agentura ochrany přírody a krajiny.
Vysočiny se týká sedm z celkem jednatřiceti nových tipů na výstavbu přehrad, které přibyly k předešlým pětašedesáti navrženým místům. U části vysočinských lokalit však jde o území, která jsou současně předmětem ochrany z důvodu výskytu chráněných rostlin či živočichů, tudíž by při rozhodování o realizaci vodního díla záleželo i na tom, zda bude upřednostněno zásobování vodou, anebo ochrana přírody.