Rainbow page separator

Jimramov získá krajskou dotaci na nástavbu hasičské zbrojnice

Pondělí, 20. Srpen 2018

Peníze, papírové bankovky

Jimramov / Příslib veřejné dotace ve výši 1 037 564,31 koruny od Kraje Vysočina se rozhodli přijmout jimramovští zastupitelé, a to prostřednictvím uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi krajem a městysem. Peníze, o které vedení městyse žádalo, pomohou tamnímu sboru dobrovolných hasičů.
Zmíněné „přiklepnuté“ finance totiž poslouží na další stavební úpravy jimramovské hasičské zbrojnice. Oficiálním účelem peněžní pomoci je poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina, a to na projekt nazvaný Jimramov – stavební úprava a nástavba hasičské zbrojnice.