Rainbow page separator

Jimramov získal přes 3,5 milionu na kanalizaci v Trhonicích

Pátek, 15. Duben 2016

Jimramov

Jimramov / Dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky získali v Jimramově. Finanční částku ve výši 3,57 milionu korun využijí na vybudování kanalizace v místní části Jimramova Trhonice a její připojení k čistírně odpadních vod. Celkové náklady na investiční akci činí více než 7,1 milionu korun.
Současně s přípravou stavebních prací v Trhonicích je třeba zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jeho služby vyjdou na čtyřiadvacet tisíc korun bez DPH, a to prostřednictvím uzavření smlouvy o dílo.
Před začátkem zemních prací je rovněž nutné zajistit archeologický výzkum v dotčené lokalitě. Ten provede společnost Archaia Brno za maximální cenu deset tisíc korun plus daň z přidané hodnoty.