Rainbow page separator

Jimramovští se mohou připojovat k čistírně odpadních vod

Pátek, 23. Květen 2014

Jimramov / K zrekonstruované čistírně odpadních vod se mohou připojovat obyvatelé Jimramova a jeho místní části Sedliště; termín je nejpozději do konce letošního roku.
V souvislosti s dokončením rekonstrukce čistírny odpadních vod vedení Jimramova žádá obyvatele, aby vyřadili z provozu svoje septiky a provedli napojení splašků ze svých domácností na kanalizaci.
Připojení všech domácností je nutné pro kvalitní fungování čistírny odpadních vod. Lidem, kteří se napojí nově, bude letos prominuto placení stočného. Od příštího roku však bude stočné účtováno všem obyvatelům, a to bez ohledu na to, zda se na zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod připojili, anebo nikoliv.