Rainbow page separator

K normám o pohybu psů a veřejném pořádku se zastupitelé vrátí

Středa, 12. Duben 2017

Pes, poplatek ze psa, štěne

Žďár nad Sázavou / V květnu budou žďárští zastupitelé znovu pojednávat dvě vyhlášky, které byly z dubnového jednání staženy. Jde o vyhlášku o veřejném pořádku a vyhlášku o volném pohybu psů.
Obě dosud platné vyhlášky jsou z roku 2006. Návrh novely normy o veřejném pořádku řešil jeho rušení, podmínky veřejných produkcí, dobu nočního klidu a omezení hlučných činností, nevhodné používání veřejné zeleně, nepovolené vylepování plakátů či reklam a používání zábavní pyrotechniky. Zahrnul například také zákaz žebrání i nabízení a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích ve městě.
Stažená novela vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích zase zmírňovala stávající režim, kdy pes musí mít náhubek a být na vodítku, a dávala majitelům zvířat na výběr – buď své zvíře vybaví vodítkem, anebo náhubkem. Kromě toho měla ve Žďáře přibýt dvě místa pro pobíhání psů na volno, a to u řeky Sázavy poblíž Modrého hřiště a v březovém hájku v Chelčického ulici.