Rainbow page separator

K převedení části silnice městu má dojít napřesrok

Čtvrtek, 22. Prosinec 2016

Žďár nad Sázavou / Zhruba čtyři miliony korun jsou vyčleněny v rozpočtu Žďáru na úpravu křižovatky ulic Novoměstská a Neumannova. Souvisí to s blížícím se převodem silnice v ulici Novoměstská z majetku státu do majetku města, protože hlavní silnice I/19 vede od loňského podzimu po novém obchvatu. „Podle posledních zpráv bychom měli silnici dostat do majetku v první polovině příštího roku. Nyní panuje taková zvláštní situace, kdy „devatenáctka“ stále ještě oficiálně vede po dvou trasách. Až bude silnice v majetku města, můžeme na ní dělat úpravy, například i cyklopruhy,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Na křižovatce, která se v dopravních špičkách ucpává automobily, je počítáno s novým odbočovacím pruhem z Neumannovy ulice ve směru na Nové Město a také ve směru od křižovatky u Conventu do ulice Neumannova. V plánu je rovněž přechod pro chodce v úrovni hřbitova.
Po zprovoznění přeložky „devatenáctky“, kterou využívá tranzitní doprava, se provoz v Neumannově ulici a na předmětné křižovatce poněkud zklidnil, přesná čísla ale nejsou k dispozici. Měření hodlá radnice nechat provést v příštím roce.