Rainbow page separator

K vítání žďárských občánků musí rodiče svého potomka přihlásit

Neděle, 5. listopadu 2023

Žďár nad Sázavou / Novou koncepci vítání občánků zavedla žďárská radnice. Rodiče novorozence s trvalým bydlištěm ve Žďáře a jeho místních částech se tak již nedočkají automatické pozvánky na slavnostní akt, nýbrž k němu musí svoje dítě sami přihlásit. A to prostřednictvím formuláře na webových stránkách Žďáru. Vítání občánků se mohou s dítětem zúčastnit nejenom jeho rodiče, ale i další rodinní příslušníci, vždy však odpovídajícím způsobem oděni. Dítě je možné ke zhruba hodinu trvajícímu aktu přihlásit nejpozději do jednoho roku jeho věku.   

V této souvislosti si rodiče mohou předem vybrat, které drobné pozornosti věnované městem (výběr ze tří dětských knih) dají přednost. Stejně tak je na nich i rozhodnutí, zda chtějí jméno a datum narození dítěte zveřejnit ve zpravodaji města. Památkou na slavnostní okamžiky budou rodičům i dětem taktéž kvalitní fotografie. Vítání občánků se koná vždy při dostatečném  počtu zájemců, proto je možné miminko přihlásit záhy po jeho narození. Počítat je třeba i s tím, že v průběhu letních prázdnin se vítání občánků nekoná.