Rainbow page separator

Kácení dřevin v zahradě

Středa, 5. února 2020

 

Potřebujete si pokácet strom na Vaší zahradě? Ne vždy to můžete udělat bez povolení ke kácení a bez nutnosti povolání odborníka na rizikové kácení stromů.

Z hlediska platné legislativy se touto problematikou zabývá zákon č. 114/1992 Sb. A vyhláška č. 189/2013 Sb. Běžný smrtelník ale čtení zákonů moc nemusí, držte se prosím následujícího.

Povolení není potřeba, pokud se jedná o ovocné stromy (jabloň, třešeň, hrušeň a další) rostoucí na ploše evidované v katastru jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří a ostatní plochy využité jako zeleň. Povolení pak není potřeba ani na stromy, jejichž obvod je v prsní výšce (cca 130 cm) menší jak 80 cm. Pokud už jsou stromy větší jak 80 cm, nebo nespadají do ovocných dřevin, musí na ně být vydané povolení ke kácení dřevin.

O povolení ke kácení dřevin musíte zažádat na příslušném obecním úřadu. V žádosti budete muset uvést, o jaký strom se jedná, ideálně rod a druh (Borovice lesní) a jeho obvod v prsní výšce. Dále pak doložit Váš vlastnický vztah k pozemku a důvod žádosti. Prosím mějte na paměti, že padající listí na auto není důvod ke kácení.

Skutečný zdravotní stav stromu a jeho následný osud by měl zjišťovat a určovat odborník na stromy v městském prostředí – arborista. Ten je schopen posoudit dle vizuálního hodnocení celkový zdravotní stav stromu a navrhnout další postup. Kácení berte vždy až jako poslední možnost.

Ve městě Žďár nad Sázavou tyto služby nabízí například Bc. Štěpán Krabec. Jeho firma Lanaři.cz se zabývá správou a údržbou stromů v městském prostředí již od roku 2014. Kácení stromů v zahradách může být často náročné, vzhledem k velikosti stromů. Dobře zvažte, jestli na to stačíte sami.