Rainbow page separator

Kamenolom čeká rozšíření, bude hlubší o patnáct metrů

Středa, 19. ledna 2022

Polnička / K zahloubení těžební jámy o patnáct metrů dojde v polničském kamenolomu. Lom se nebude rozrůstat do šířky a ani nedojde k navyšování ochranného valu. Stejná zůstane taktéž technologie úpravy, a to clonové odstřely, rozbíjení kamene hydraulickým kladivem a zpracovávání drtičem
na odpovídající hrubost. Zahloubení kamenolomu je naplánované nikoliv směrem k obci, ale opačným směrem od ní. Počítáno je současně se zvýšením celkového objemu volných zásob, čímž dojde k prodloužení provozu lomu o přibližně šest let. Tento záměr řeší nové podmínky pro těžbu navazující na přehodnocení zásob z roku 2016.
Těžební pásmo kamenolomu bylo na základě průzkumu stanoveno už v roce 1971. Před více než desetiletím společnost, která jej vlastní, kolem rozšiřujícího se lomu vybudovala více než šest set metrů dlouhý ochranný násep, jenž byl osázen zelení.