Rainbow page separator

Kampaň cílí na řešení problémů dětí se závislostmi ve školách

Neděle, 18. Listopad 2018

Žďár nad Sázavou / Kampaň s názvem Nezavíráme oči realizují pracovníci Kolpingova díla ČR. Týká se škol a jejich snahy o řešení problematiky závislostí u školáků. Cílem je podpořit žďárské školy, které se dané problematice věnují. V rámci kampaně, již podpořila žďárská radnice, se zatím uskutečnil vzdělávací seminář pro školní metodiky prevence, v knihovně probíhá do konce listopadu výstava a 27. listopadu se tam odehraje beseda.

„Smyslem kampaně je jasně říci, jak se pozná dobrá škola. Je to škola, kde nikdo nekouří? Nebo je kvalitní škola, která nikdy neřešila žádnou obtíž týkající se závislostí? Podle nás je dobrá škola ta, která nezavírá oči nad realitou a k obtížím se staví čelem,“ vyjádřila se vedoucí žďárského centra primární prevence Spektrum Petra Nováčková. „Z výzkumných zpráv provedených v základních a středních školách je jasné, že neexistuje větší základní či střední škola, kde by žáci nekouřili cigarety, nepili pravidelně alkohol, nebo neměli zkušenost s marihuanou. Myslet si opak je naivita. To však zároveň nemusí nikoho děsit. Pokud se škola a rodiče chovají odpovědně a nezavírají nad realitou oči, lze mnohé obtíže zdárně řešit,“ upozornil Josef Soukal z adiktologické ambulance Spektra s tím, že pro školy není snadné se věnovat obtížím se závislostmi, když je pak veřejnost negativně nálepkuje. „A ono je to přitom naopak. Kvalitní je ta škola, která vnáší téma závislostí do běžné výuky, pozve si na prevenci externí odborníky, zajímá se o žáky a jejich obtíže a pomáhá jim. Kvalitní škola ví, kde jsou odborníci, kteří žákovi, rodině nebo třídnímu kolektivu pomohou. Zavírání očí, zametání pod koberec či dělání mrtvého brouka dítěti ubližuje a situaci zhoršuje. Nejvíce pomohou odpovědný rodič a škola, kteří obtíže řeší,“ doplnil Soukal.