Žďár nad Sázavou, Škrdlovice, aktuality
Rainbow page separator

Kanalizaci skončí výjimka

Neděle, 6. října 2013

Škrdlovice / Výjimka na vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve Škrdlovicích skončí s posledním prosincem letošního roku. Z tohoto důvodu už nebude možné vypouštět odpadní vody do stávající jednotné kanalizace, která se 1. lednem 2014 změní na dešťovou. 
„Občané a majitelé nemovitostí, kteří nebudou po tomto datu připojeni na splaškovou kanalizaci a nebudou mít uzavřenou smlouvu na odvádění s firmou Velké Dářko, budou povinni obecnímu úřadu dokládat, jak likvidují odpadní vody ze svých nemovitostí,“ informoval starosta Škrdlovic Ivan Hořínek s tím, že podkladem pro stanovení množství odpadních vod bude množství odebrané pitné vody podle vodoměru, anebo podle stanoveného paušálu.
Obecní úřad může uložit vlastníkovi nemovitosti připojení nemovitosti či pozemku na veřejnou kanalizaci všude tam, kde je to technicky možné. Ve Škrdlovicích se nejedná pouze o benzinovou stanici, střelnici, rekreační objekty u Velkého Dářka a domy čísla popisného 68 a čísla evidenčního 7.